www.rvdijk.nl

For those who decide to build their own Flight Simulator cockpit


This website gives you a lot of current information around building your own cockpit ... and this will change the way you fly a simulator!


Aansprakelijkheidsuitsluiting ... Disclaimer ... Haftungsausschluss

Please ... just 2 minutes ...

De informatie zoals opgenomen op www.rvdijk.com is bestemd voor algemene informatiedoeleinden.
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is.
R.F. van Dijk aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.
Bepaalde verwijzingen op deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover R.F. van Dijk geen controle heeft.
R.F. van Dijk aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites waar naar links zijn opgenomen.

The information given in www.rvdijk.com is intended for general information purposes only.
While every care has been taken in preparing and presenting this information, it is possible that certain items of information may be out of date and no longer correct.
R.F. van Dijk accepts no responsibility for direct or indirect damage caused as a consequence of using, relying on and/or actions undertaken on the basis of the information provided by this website.
Certain internet links referencing of this website can lead to third party sources of information over which R.F. van Dijk has no control.
R.F. van Dijk accept no responsibility for the accuracy and reliability of such information sources or for consequences resulting from the use of such information sources.

© 2005 - 2022 Rob van Dijk disclaimer