www.rvdijk.com

For those who decide to build their own Flight Simulator cockpit


This website gives you a lot of current information around building your own cockpit ... and this will change the way you fly a simulator!

Cockpit building? Not easy ... but possible!

Our own Boeing 737 NG Project

Deze pagina geeft bezoekers veel informatie over ons B737NG Simulator projecten. Het project is begonnen te Delft met als motto: bouw een simulator voor studenten ... door studenten en loopt inmiddels enkele jaren. Jaarlijks komen studenten enkele maanden tot een half jaar werken aan deze bouwprojecten, niet alleen om ervaring op te doen op de werkvloer maar ook om zich dieper in een bepaald onderdeel te verdiepen. Ook 3de jaars en 4de jaars studenten hebben rond de simulator vele werk verricht.
Vooral het bouwen van een simulator met een zeer beperkt budget maakte het noodzakelijk veel onderdelen handmatig te maken en dat typeert dan ook dit project ... minder geld ... meer tijd! Momenteel bouwen we in samenwerking met Hogeschool InHolland - Luchtvaart Technologie te Delft en de KLM Aeroclub te Lelystad niet alleen aan een B737NG maar ook aan een Airbus A320 en een Piper Archer.
Met het volgen van de links op deze pagina ziet u niet alleen de vorderingen van onze projecten maar vindt u ook veel bruikbare informatie als u mocht besluiten zelf een simulator te bouwen.

Hogeschool INHolland Delft - School of Technology - Aeronautical Engineering
This page is intended to keep visitors informed about our B737NG projects. The project begins in Delft with the motto: build a simulator for students ... by students and now runs several years. Especially building a simulator with a very limited budget made it necessary to many components by hand and that typifies this project ... less money ... more time!
Momentary we are building with students the InHolland University of Aeronautical Technology in Delft - The Netherlands and the KLM Aeroclub on the airport of Lelystad - The Netherlands not only a B737NG but also an Airbus A320 and a Piper Archer.
By following the links on this page you can find out more about our simulator projects, the results and a lot of important information useful as you decide to build your own simulator cockpit.

The crew

Zonder een goede bemanning komt geen enkel vliegtuig van de grond en bij het begin van het bouwproject van de simulators was er niets bekend over de kwaliteit en de kwantiteit van onze mogelijke medewerkers.
Jaarlijks kunnen we in de maanden september en oktober stagiaires van Hogeschool InHolland (Luchtvaart Technologie) rekruteren en met deze enthousiaste studenten was er een basisbezetting.

No flight without a pilot ... annually in the months September and October students of InHolland University in Delft - The Netherlands (Aeronautical Engineering) worked during their internship on the projects and with this enthusiastic students there was a basic crew.

Arno

Arno Begheyn is niet alleen een belangrijk 'crew' lid ... maar als voormalig B737 NG Captain bij de KLM levert hij een ook een waardevolle bijdrage aan het 'as real as it gets' uitzien en werking van de Boeing simulator. Intussen is Arno verhuisd naar de B777.
Arno maakte legio foto's van zijn werkplek en is de man als het gaat om even een prototype van een instrument te bouwen.

Arno Begheyn is not only a active 'home cockpit builder' ... but Arno was also Captain on the B737 of KLM before he moved to the B777. Arno made a valuable contribution to the 'as real as it gets' look and operation of the Boeing simulator.
He made many photos of his workplace and is the man when it comes to build a prototype of an instrument.

Rob

Geboren in Deventer maar nu al weer jaren woonachtig in Ravenstein, een klein historisch stadje aan de rivier de Maas. Heb eigenlijk mijn hele leven iets met de luchtvaart gehad. Vooral de laatste 15 jaar heeft het 'virus' echt toegeslagen en heb als coördinator Flightsimulation aan een Luchtvaart Technology opleiding de leiding over het boven omschreven bouwproject.
Ondank mijn pensioengerechtigde leeftijd vind ik het ieder jaar weer een uitdaging om met een nieuw 'vers' team weer verder te bouwen aan de simulators en nu de projecten allemaal in hun eindfase komen vraag ik me wel eens af hoe ik straks mijn 'vrije' tijd ga vullen.

Born in Deventer I live now for many years in Ravenstein, a small historic town on the river Maas in The Netherlands. Starting in the 1960s, I had something with aviation but after many hours on various aircraft in 1980 a medical problem ended the active flying.
The last 15 years I got again a terrible sickness: the 'aviation virus' and was as Coordinator Flight simulation in charge of the construction project. My retirement age despite, I find it a challenge to start every year with a new 'fresh' team of students to continuing this project and now all the projects are in their final phase I wondering myself sometimes how I will fill my 'free' time.

Ruud

Als 'senior' student aan de Luchtvaart Technology opleiding van Hogeschool Inholland heeft Ruud een belangrijke coördinerende taak tijdens de stageperiodes gehad. Ruud is voordat hij aan zijn studie in Delft begon werkzaam geweest in de IT branche en heeft niet alleen de gouden handjes, nodig tijdens het bouwen, maar ook de onmisbare hard- en software ervaring.
Ruud heeft inmiddels zijn studie in Delft succesvol afgerond!

As 'senior' student at the InHolland University in Delft - The Netherlands (Aeronautical Engineering) Ruud has an important coordinating role during the constructing phases.
Ruud was before he began his study in Delft active in the IT industry and has not only the 'golden hands', required during the building process, but also the necessary hard- and software experience.

Mike

Mike heeft in 2010 ca. 6 maanden aan ons project gewerkt en tijdens deze periode heeft hij niet alleen voor vele modules geprogrammeerd maar vooral ook het FSBUS programma toegankelijker gemaakt door van o.a. de FSBUS CCE (Cockpit Configuration Editor)!

During the internship Mike became deeply involved in the project and programmed a lot of modules for the A320 and Piper simulator. Following the vision of the FSBUS project, Mike wanted to make it more approachable and easier to use. As a result, an SDK was written up and the FSBUS Cockpit Configuration Editor (CCE) and FSBUS Preflight were developed.

Berkay Sarac

Berkay heeft in 2010 ca. 2 maanden aan ons project gewerkt en tijdens deze periode heeft hij zich vooral bezig gehouden met de productie van de printplaten. In 2011 heeft Berkay tijdens zijn stageperiode het volledige overhead panel ontworpen ... conform de originele tekeningen alle schema's getekend. Een prachtig resultaat!

During the first intern-ship of the students in Delft or on airport Lelystad they did a lot of work! Without their commitment and also for some of them long days this project would have been impossible. The student of the earlier years course have been completed their study and have already a job in the aviation industry or ... fly all professional! The intern-ship period was usually completed with a visit to the 'airside' of Schiphol Airport - Amsterdam!

Boeing 737NG Information

Ons project heeft een einddoel: een zo realistisch mogelijk B737NG cockpit te bouwen. Daarvoor zijn we natuurlijk op zoek gegaan naar de op het internet beschikbare informatie: tekeningen, afbeeldingen en specificaties. Belangrijke informatie vinden we in de soms wat moeilijker verkrijgbare officiële manuals van de Boeing 737, op de gedetailleerde B737 NG foto's maar ook het naslagwerk 'BuildYourOwnSimCockpit' van Herman Lenferink is een prima leidraad.

The objective is to build an 'As Real As It Gets' cockpit, based on the real Boeing 737 aircraft. so we used the official manuals of the Boeing 737, detailed foto's of the cockpit and the 'BuildYourOwnSimCockpit' article written by Herman Lenferink is very helpful.

B737NG - KLM Boeing 737NG cockpit in detail!

We hebben jammer genoeg niet allemaal een Boeing 737 in onze voortuin staan en eventjes op Schiphol een vliegtuig binnen stappen in ook niet voor iedereen weg gelegd. Ondanks deze belemmeringen is het even naar binnen kijken in ons voorbeeld onmisbaar. Met dank aan Captain Arno Begheyn kunnen we even rond kijken in de cockpit van een Boeing 737 NG van de KLM.

Unfortunately we have not all of a Boeing 737 in our front yard and enter a cockpit of Boeing 737 on Schiphol Airport is not allowed. Great thanks to Captain Arno Begheyn who maked a lot of photos of the cockpit of a Boeing 737 NG from KLM. 

BOEING 737 Flight Deck Images

B737NG - Panel Guide and System information

De B737NG interactieve handleiding met uitleg over vele instrumenten en systemen in de cockpit. Niet alleen de realistische werking van het betreffende instrument of systeem wordt op een eenvoudige manier uitgelegd maar ook wordt aan de hand van de door ons gemaakte panelen de eventuele afwijkingen tot de werkelijkheid aangegeven. Voor alle informatie in deze interactieve gids is gebruikt gemaakt van het originele B737NG manual en gebaseerd op de standaard configuratie van de B737-800/900.
'Werk in uitvoering' ... we maken u er op attent dat deze gids is nog niet gereed is en zal regelmatig worden uitgebreid!
Deze interactieve handleiding is vrij te gebruiken met slechts een restrictie: het verspreiden van objecten zoals afbeeldingen, geluid of tekst en/of commercieel gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de auteur is niet toegestaan!

B737NG interactive panel guide with explanations of all the instruments and system functions in the cockpit. Not only the realistic operation of the relevant instruments and systems is explained in a simple way but also the difference between our panels and the realistic panels will be mentioned.
'Work in Progress' ... this guide is still not ready and will be regularly updated!
This material is all free to use with only one restriction: any duplication of use of objects such as images, diagrams, sounds or text in other electronic or printed publications is not allowed the written permission of the author!

Electronics - FSBUS New Generation

FSBUS is ontworpen door Dirk Anderseck. De FSBUS interface hardware maakt het niet alleen mogelijk analoge weerstanden, drukschakelaars, aan/uit schakelaars en draaischakelaars aan te sluiten, maar door het tweerichting communicatieverkeer van hard- en software van het FSBUS systeem is het ook mogelijk displays en LED's aan te sturen. Kijk even naar het schema van het FSBUS Interface systeem. De FSBUS DLL (C++) software geeft de gebruiker de mogelijkheid de verzonden en ontvangen signalen aan een functie te koppelen en mocht een functie niet door FS worden ondersteund heeft u zelf de mogelijkheid een passende functie te schrijven! Verdere informatie vindt u op de website van FSBUS. Het bouwen van een cockpit met FSBUS vraagt enige ervaring met electronica ... maar is met de voor de DHZ'er ontworpen printplaten niet echt moeilijk.

FSBUS is designed by Dirk Anderseck. FSBUS is a hardware and software link for Microsoft Flight Simulator. It makes it possible to build own home cockpit using real rotaries, switches, lights and other aircraft controls. Take a look at the FSBUS Interface scheme. The FSBUS DLL (C++) software give you the opportunity to programme your own function ... even when they doesn't exist in the Microsoft Flight Simulator. More about FSBUS, because you can get all needed information on the website of FSBUS. Building your own cockpit needs basic skills from electronics, but with the DIY PCB's it is quite easy to build.

© 2005 - 2016 Rob van Dijk disclaimer