www.rvdijk.com

For those who decide to build their own Flight Simulator cockpit


This website gives you a lot of current information around building your own cockpit ... and this will change the way you fly a simulator!

'DoubleScreen' ... 2 Monitors ...

Two Monitors, one view ...

Nieuwe en snelle grafische hardware geven de virtuele vliegers nieuwe mogelijkheden. Waren het in het begin alleen de kaarten met een nVidia chipset en een extra video uitgang (VGA en DVI), tegenwoordig hebben bijna alla videokaarten minimaal twee connectors en hebben we de mogelijkheid minimaal twee beeldschermen aan te sluiten. De nView (nVidia) en de Catalyst (ATI) instellingsmogelijkheden bieden meervoudige monitorondersteuning en uitgebreide programmeerbare desktop-instellingen en juist dit komt goed van pas.
Vooral de 'real pilots' betitelen het gemis van een breed uitzicht als onrealistisch! De natuurlijke horizon is in de 'real' luchtvaart een belangrijk instrument en dus onmisbaar voor het goed simuleren van een vlucht.

New fast graphics hardware provide the virtual pilots new possibilities. Were in the beginning only the cards with a nVidia chipset and an additional video output (VGA and DVI), now almost all the video cards have two connectors and offers the possibility to connect two monitors. The nView (nVidia) and Catalyst (ATI) Setup options offer multiple monitor support and extensive programmable desktop settings, and this makes us easily ...  Especially the 'real pilots' describe the lack of a broad view as unrealistic! The natural horizon is in the 'real' aviation an important instrument and therefore indispensable for the proper simulation of a flight.

'SingleScreen'

De standaard configuratie van de MSFS toont op een scherm slechts het 'Captain' panel en dit meestal nog zonder de belangrijke 'navcom' instrumenten. Deze kunnen slechts in een extra 'window' geopend worden met als resultaat een minder realistisch beeld, een extra handeling die ten koste gaat van de tijd die nodig is om ons vliegtuig te besturen en ... een aanslag op de beeldsnelheid!

The default configuration of the MSFS shows on a screen only the 'Captain' panel and this usually still without the important 'navcom' instruments. Opening an additional 'window' results in a less realistic picture, lost time needed to fly our aeroplane and ... and an attack on the frame rate speed!

'DoubleScreen'

Geeft de gebruiker niet alleen een realistische horizon, een belangrijk instrument, maar ook alle instrumenten en bedieningspanelen in een 'window' ... Het is niet meer noodzakelijk om tussen de diverse panelschermen te 'zappen' en dit komt te goede aan het realisme! Ondanks dat er gebruik gemaakt wordt van twee beeldschermen is er slechts een bitmap van minimaal 2048x768 pixels actief en er is dus geen storende overgang tussen de twee schermen te zien.
Een prettige bijkomstigheid is dat het gebruik van slechts een bitmap de beeldsnelheid ten goede komt!

Gives the user not only a realistic horizon and an important instrument, but also all the instruments and control panels in a 'window' ... It is no longer necessary to switch between the various panel windows! Despite using two monitors, there is only one bitmap of a minimum of 2048x768 pixels active and so there is no interfering transition between the two screens to see.
A welcome feature is that the use of only one window will increase the frame rate!

Requirements

PC met voldoende snelle processor, 1 videokaart met de mogelijkheid het beeld door middel van 'horizontale uitbreiding' te verdelen over 2 monitoren en minimaal 1025 MB geheugen. De huidige video kaarten hebben doorgaans twee digitale of een combinatie van een analoge, digitale of HDMI uitgang, met mogelijkheid om de digitale uitgang middels een converter/adapter geschikt te maken voor een analoge monitor.
tegenwoordig zijn er ook USB monitor adaptor te verkrijgen en dit maakt het makkelijk een of meerdere beeldschermen aan te sluiten!

PC with a fast processor, 1 video card with display connectors for 2 monitors and the capability to enlarge the desktop over 2 monitors and of course a minimum of 1025 MB memory. The current cards typically have two digital or a combination of analog, digital or HDMI output, with possibility of the digital output through a converter/adapter for an analogue monitor.
Also USB monitors are an easy way to add an additional display to your PC.

Download Panels and Install Information

© 2005 - 2016 Rob van Dijk disclaimer